press to zoom
press to zoom
press to zoom

Ubicom

Η εταιρία Ubicom, με έδρα το Ηράκλειο, δημιουργήθηκε για να προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλές ανάπτυξης και μηχανοργάνωσης. Το 2014, μας ζήτησε να αναλάβουμε τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας καθώς και προωθητικό υλικό για κάποιες εκθέσεις. Έτσι προχωρήσαμε στον σχεδιασμό του λογοτύπου και της εταιρικής ταυτότητας, χρησιμοποιώντας σύμβολα στατιστικής (στατιστική πίτα) με μια πιο φρέσκια οπτική και χρώματα αισιόδοξα, οπτικοποιήσαμε την ανάγκη  της εταιρίας για ένα λογότυπο κατανοητό, αισιόδοξο και ακριβές.